فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
تحقیق پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد 133ص- ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت 40 ص - ود 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق نقش روابط عمومي در گسترش افكار عمومي 28 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق نظارت مدارس 97 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق کودک آزاری و راهکاری مقابله با آن 60 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق عوامل موثر بر مشاركت كاركنان در نظام پيشنهادها 38 ص- ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق عوامل موثر بر افت تحصيلي 30 ص- ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
طراحي و اجر اي مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه در روش تحقيق 35 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق طراحي الگويي جهت تعيين نظام استقرار تسهيلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهري 38ص- ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
روش تحقيق 63 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق مدیریت منابع انسانی 80 ص- ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
روش تحقیق زنان و پرده نشینی 50ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان 48ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق ازدواج 47ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق اخلاق و تربيت اسلامي 29ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق رضایت شغلی 18ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران 145 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق خود پنداره افژول 55 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق پيرامون مشكلات قيمت گذاري سهام بانكها بمنظور ارائه يكروش مناسب جهت خصوصي سازي 36 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق تجزيه و تحليل و بررسي ساختار تشكيلاتي موجود بانك كشاورزي (مركز) و ارائه الگوئي بهينه براي آن 29 ص 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق تبيين رابطه بين فرهنگ سازماني و ميزان روحيه كاركنان ادارات كل استان خراسان شمالي 67ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق تاثيرنقش پرداخت تسهيلات بانكي در افزايش سطح اشتغال روستاها 28ص- ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق تاثیر فضای آموزشی بر دانش آموزان 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مديريت آشنا و تطبيق آن با راديو 33 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان 112 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد از مجتمع نشيني 152 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق اهميت جنگهاي سياسي و اقتصادي 24 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق جايگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعي 92 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق مفهوم مشاركت انتخاباتي در جامعه 44 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مشخصات و ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سكونتگاههاي خودرو 45 ص - ورد 4,700 تومان 3,995 تومان
تحقیق جايگاه شورای اسلامي شهر از نگاه مديريت شهری 28 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق جنبشهاي اسلامي معاصر 25 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق بررسي علل تعيين دستيابي عوامل موثر در بازگشت معتادان به اعتياد بعد از ترك مصرف مواد 62 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق روشهاي تدريس علوم اجتماعي 26 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق مطالعات جمعيتي 26 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق بررسي قوم عشاير از ديدگاه جامعه شناسي 94 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق فلسفه تنظيم خانواده 18 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق استان فارس 66 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مرگ چيست 57 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق روش گفتگو 30 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق تلويزيون و ساير رسانه هاي خبري 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق كنوانسيون رفع تبعيضات عليه زنان 16 ص- ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق حجاب چیست 84 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق نقش خانوداده بعنوان يك نظام اجتماعي در جامعه امروزي 53 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق تعريف گروه 43 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 88 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی 23 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق بررسي وضعيت سلامت مراجعه‌كنندگان به مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستي قبل و بعد از ترك اعتياد 35 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق نقش جنبش دانشجويي در تحولات اجتماعي 65ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير 56 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي انسان شناختي خانواده و ميزان تأثير محيط زندگي بر آن 124 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي 58 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري تهران و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود 55 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق روابط عمومي «جستاري كوتاه در روابط عمومي» 38 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نماز 28 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق جايگاه دموكراسي در ايران 126 ص - ورد 7,000 تومان 5,950 تومان
تحقیق بررسي تاثير روش يادگيري مشاركتي بر روي عزت نفس، رشد مهارتهاي اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان 92 ص - ورد 6,500 تومان 5,525 تومان
تحقیق ازداج خويشاوندي 142 ص - ورد 6,500 تومان 5,525 تومان
تحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي 43 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق نقش زن دراداره آموزش عالي در پرو 26 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق تجزيه و تحليل ژئوپلتيك چين برامنيت ايران 29 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق نقش مسيحيان عرب در گسترش نفوذ فرهنگي غرب به دنياي عرب 249 ص- ورد 6,600 تومان 5,610 تومان
تحقیق تعـدد جــرم 11 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق دفاع مشروع و تعريف آن در نظام حقوقي 35 ص - ورد 4,600 تومان 3,910 تومان
تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديده: اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو 26 ص - ورد 3,700 تومان 3,145 تومان
تحقیق حمايت از حقوق مالكيت 50 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
کارتحقیق جـرم سيـاسـي 44 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مشاركت تجارتي (جوينت ونچر) 21 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق ماده22 قانون ثبت 137 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق رويكردهاي قومي و امنيت جمهوري اسلامي 43 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسي در آيين دادرسي مدني 130 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق اهداي گامت و جنين در حقوق جزا و حقوق مدني 258 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق حقوق جزاي اختصاصي (1) 13 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام 200 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسي جنايت عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 46 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق دستاوردهاي حقوق بين الملل عليه مجازات اعدام 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق قاچاق جنسي زنان 29 ص - ورد 3,700 تومان 3,145 تومان
تحقیق اصول و اهداف عدالت ترميمي 21ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق چگونگي رسميت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني جمهوري اسلامي ايران 54 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي 19 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري 67ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق لوث در نظام حقوقی ایران 75 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجراي قرارداد) 43 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي 181 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق توقيف اموال 71 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي 205 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق مدیریت آموزشی در مدارس 17 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مديريت و برنامه ريزي جامع شهري 35 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مديريت رفتار سازماني 12 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق مديريت دانش و مدلهاي مختلف آن 29 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق اصول مديريت و رهبري نيروي انساني در نيروي هوايي 55 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق مديريت اطلاعات به روش XML ورد 24 ص 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مديريت در حقوق و دستمزد كارمندان 27 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق مديريت تكنولوژي 28 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق مديريت انگيزش 30 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق مديريت و سرپرستي 24 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق سبك مديريت مديران و رضايت شغلي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 79ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مديريت در نظام آموزش 56 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق نقش سيستمهاي اطلاعاتي و تكنولوژي در مديريت زنجيره‌ تامين 14 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق چرا كاركنان ، كاري را كه از آنان انتظار مي رود انجام نمي دهند 46 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق مديريت طراحي 13 ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق مديريت شهري و كنترل آلودگي هوا 24 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مديريت سرمايه و ايمني جهت ساختارهايي زير بنايي با جلوه تر 25 ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق اصول مديريت پروژه و ساخت 38 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مديريت حافظه براي سيستم هاي چند رشته اي نرم افزار SDSM ورد 20 ص 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مديريت بحران 99 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق ـ تأثير IT برنقش مديران منابع انساني در سازمانها 9 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق مديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وري 75 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مديريت پروژه 83 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق نگاهي اجمالي به ديدگاه اسلام در مورد مديريت و كارآيي پرسنل 26 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مديريت اسلامي 36 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق بررسي پاياني و رواني عملكرد نظام ارزيابي عملكرد نيروي انساني از ديدگاه كارشناسان ستاد گمرك 122 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسي و مقايسه ميزان هيجان خواهي در دختران و پسران معلول حركتی 67 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر 64 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي 69ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي نقش بيمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادي 33 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي عملكرد عمليات بانكداري بدون‌ربا 23ص - ورد 2,900 تومان 2,465 تومان
تحقیق بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره) 55 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق بررسي آلودگي هوا ناشي از صنايع بزرگ در شهرستان سمنان و راه‌هاي مقابله با آن 70 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي افت تحصيلي دانش آموزان پسر 44 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي 27 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان 33 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق حافظه 93 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق روابط بين تدريس و يادگيري 144 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق اجرا و ارزشيابي يادگيري 67 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق طراحي و برنامه ريزي يادگيري 48 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هوايي 77 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق نقش زنان در فعاليتهاي اجتماعي – اقتصادي و ... در جامعه 235ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق نقش روانشناسي در ادبيات ( معاصر) 23 ص ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مشاوره ناشنوايان (فراز ها و نشيب ها) 28 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق واژه شناسي 49 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق ناكامي در بدست آوردن امنيت 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مشكلات دانشجويي خوابگاههاي دانشجويي امكانات و ... 45 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق فوبي ( هراس ) خاص 43 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مباني نظري و تجربي پژوهش 27 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق لكنت زبان 22ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق خلاقيت در كودكان 71 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق تاثير محيط بر خلاقيت كودكان 40 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق روش تدريس ايفاي نقش 15 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق خودشناسي 90 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق وضع طبيعي و قرارداد 50ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل 81 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار 36 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان 47 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس استثنايي و عادي 120ص- ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسي ارتباط طولي دروس عربي در دوره هاي تحصيلي دبيرستان و تأثير آن در موفقيت دانش‌آموزان 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي ارتباط سبب شناختي بين ايذاء در دوران كودكي از سوي والدين و بروز جرم شرارت در دوره هاي بعدي زندگي 52 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسی نقش معلم تربیت بدنی 14ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق بررسی موقعیت های استرس زای شغلی و عوامل مرتبط در بانوان دندانپزشک شرکت کننده در همایش های دندانپزشکی 26ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان 70 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسی روابط مشترک معماری و موسیقی و تأثیر گذاری آنها بر هم 43 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق بررسی رابطه بین كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان 109ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسی تاثیر کلاسهای کنکور در موفقیت دانش آموزان 28ص -ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق آشنایی با تاثیرات فضای آموزشی بردانش آموزان مقطع ابتدایی 18 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق اندازه‌گيري و مقايسه كيفيت ارائه خدمات بانكي به مشتريان با رويكرد فازي 34ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق اذن وآثار حقوقي آن 157 ص - ورد 7,000 تومان 5,950 تومان
تحقیق اثرات كتابخواني 45 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق«برآورد توابع هزينه تسهيلات عقود اسلامي با تاكيد بر عقد قرض الحسنه» 21ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق مقایسه تحول شناختی بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی 7 تا 11 ساله در شهر تهران 115 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق اضطراب تعميم يافته 29 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق تعليم و تربيت 29 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن 12 ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تخقیق تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي 24 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق بررسي نقش مدرسه در رشد 33 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي 55 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي كارمندان اداره كل مالياتهاي تهران 40 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق عوامل مؤثر بر يادگيري 43 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق افت تحصيلي 30 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق اعتياد به مواد مخدر در جوامع مختلف 14 ص - ورد 2,700 تومان 2,295 تومان
تحقیق كودكان و دانش آموزان ناشنوا 17 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان 75 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي در كارشناسان مركز بهمن موتور 115ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق كاربردهاي روانشناسي در محيط كار 24 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق كودكان بدون سرپرست 130 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
پاورپوینت طراحي و برنامه‌ريزي پژوهش علمي 115 اسلاید 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق -زنان و اشتغال 68 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق کامل - مشارکت سیاسی زنان 85 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
روش تحقیق آتشفشان 55 ص- ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
روش تحقیق - والیبال 95 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق روش تحقیق تناسبات در معماری مسکونی ایران 43 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
روش تحقیق - بررسی مدیریت مشارکت کارکنان بارویکرد مدیریت اسلامی 40ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق خلاقيت در نقاشي كودكان 62ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
بررسي تحليلي ارتباط بين تغييرات قيمت سهام با تغييرات سودهاي واقعي و پيش ‌بيني شده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اور-MWDJP6K0 ورد54 ص 5,000 تومان 4,250 تومان
بررسي اثربخشي آموزش مديريت خشم بر كاهش خشونت در روابط زوجين 24ص 3,000 تومان 2,550 تومان
بررسی علل و نحوه پیدایش حاشیه نشینی ( درس روش تحقیق در شهرسازی) 16 ص + 25 اسلاید 5,000 تومان 4,250 تومان
کارتحقیق بدرفتاري بر عزت نفس 65 ص - ورد 6,500 تومان 5,525 تومان
تحقیق هوش،،تعریفهای مختلف و بهره هوشی 14 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
پاورپوینت هوش،،تعریفهای مختلف و بهره هوشی 21اسلاید 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق هوش هاي متفاوت 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
پاورپوینت هوش چندگانه 35 اسلاید 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق همه‌گيرشناسي، سبب‌شناسي و مداخلات پيشگيرانه در اختلالات رواني 21ص- ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق وسواس فكري 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق روانشناسي نوجوانان 19ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نياز به موفقيت 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
پاورپوینت نهضت روابط انسانی 16 اسلاید 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق نوجوانی50 ص- ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق رويكردهاي قوي و امنيت جمهوري اسلامي 43 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق قصاص و شرايط تحقق آن 127 ص - ورد 6,500 تومان 5,525 تومان
تحقیق استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن 76ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق مفهوم ديه (قصاص) در اسلام مقدمه 135 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مفهوم ديه (جبران خسارت) 171 ص - ورد 7,000 تومان 5,950 تومان
تحقیق دعاوي قولنامه اي 34 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق دادگاه جنايي بين المللي 19 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق اصل عدم مداخله: حقوق بشر 75ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
کارتحقیقی تغيير اوضاع و احوال و تأثير در اجراي تعهد42 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
کارتحقیقی بررسي نسب وارث كودك ناشي از تلقيح مصنوعي 55ص- ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران 90 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق اعاده حيثيثت 28 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق تجارت الكترونيك و موانع اجرايي قانون آن در ايران 197 ص - ورد 7,000 تومان 5,950 تومان
تحقیق جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد 98 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق حق دفاع متهم 51 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق نقش توبه در سقوط مجازات 64 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق يادگيري كلامي 11 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق یادگیری فعال 24 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق يادگيري شناختي 46 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق هيجان 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نماد مستعد برای تفکرات ، تصورات و حتی توهمات 35 ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق نگاهي‌ به‌ پيشينة‌ نظرية‌ اتحاد عاقل‌ و معقول‌ 24 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق نگاهی گذرا به رويکردهای فلسفی انديشه ورزان معاصر 59 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق نگاهی به علل و پيامدهای فرار دختران از خانه 62 ص 3,900 تومان 3,315 تومان
نقـش مراکز پـیـش دبسـتانی در رشـد هـمه جانبه کودکان 33 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نقش دوستان در پرورش اجتماعی نوجوانان 24 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نقش دانشگاه آزاد اسلامی در پرورش تفکر خلاق 25 ص- ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نقش خانواده در بزهکاری فرزندان 39ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق نقش تاریخی زن در تمدن ایرانی- اسلامی 28ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نقش پدران در دوران حاملگی 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نظريه كنش متقابل 17 ص - ورد 2,900 تومان 2,465 تومان
تحقیق نظریه قرار اجتماعی 38 ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق مهارت‌هاي رويارويي با اضطراب 20ص - ورد 2,800 تومان 2,380 تومان
تحقیق مقام زن 33 ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق هوش 25 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق هشت روش موثر در بازسازي حافظه 30 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق نيازهاي انسان از نظر ابراهام مزلو 30 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق نقش كار در زندگي 11ص - ورد 2,100 تومان 1,785 تومان
تحقیق نقش زن در اجتماع 13 ص - ورد 2,100 تومان 1,785 تومان
تحقیق نقش تلويزيون در دانش آموزان 21 ص - ورد 2,900 تومان 2,465 تومان
تحقیق نقش تربيت در خانواده 25 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق تاريخچه نقاشي 23 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي حقوق زنان 41 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مشكلات دانش آموزان ( رفتاري ، عاطفي ، خانوادگي ، اختلالات يا بيماريها ) 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مشاوره 19ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق مشارکت 17 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق مديتيشن 30 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مختصري از تاريخچه مواد مخدر در ايران 49 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق مباني فلسفي جاودانگي نزد كانت 19 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
پاورپوینت گشتالت 27 اسلاید 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق موسیقی درمانی 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مواد غذایی مؤثر بر حافظه 101 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق مهارت هاي زندگي 16 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق مكانيزم هاي دفاعي 62 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق مصرف گرايي بلاي قرن 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مشکلات روش هاي فعال تدريس دوره ابتدايي 47ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مراحل خود سازي 19 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق مددكاري اجتماعي 153 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق کودکی و جوانی 17 ص -ورد 2,800 تومان 2,380 تومان
تحقیق کم روی 65 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق علل کاهش علاقه ی دانشجویان نسبت به درس 19 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق كودكان نابينا 16 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق گذری بر روانشناسی کودکبا تاکید بر جنبه های کاربردی 17 ص- ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني 40 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق كودك آزاري 56 ص- ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق كليدهاي رفتار با نوجوانان 25ص- ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق كلامها 65 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق كاربرد پذيري نظرية تصميمگيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار كار ايران بررسي موانع و ارائه راهكار 24 ص- ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق کودکان خیابانی چه کسانی هستند 53 ص- ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق کودکان تیزهوش 22ص 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق كارآيي مشاوران 88ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق فنون درمان حمايتي 12 ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق فنون تفسير 50 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق فلسفه خلاقيت كودكان 38 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق فرهنگ چيست 23 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق عوامل موثر در تربيت ديني فرزندان 16 ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق عوامل خشونت در خانواده 24 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق علل اعتياد جوانان 13 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق طلاق چرا 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق شيوه هاي رفتاري در گروههاي مختلف 37 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق شيوه نوين آموزش املا و تأثير آن در يادگيري 31ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق شناخت بيماري هاي رواني 13 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق زنان مدير چرا كم هستند 25 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق زمينه بزهكاري زنان 21ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق ريشه ناهنجاري ها 26 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق ريشه جرم نوجوانان و جوانان در خانواده 45 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق روشهاي نوين تدريس 28 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق روشهاي كنترل فشار رواني 19 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق روش هاي تدريس 56 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق روانشناسي در ورزش 39 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق روانشناسي نقاشي كودك 26 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق روانشناسی کار 13ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق روانشناسي رشد21 ص - ورد 2,800 تومان 2,380 تومان
تحقیق روانشناسي در حقوق 11ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق روانشناسي تربيتي 15 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق روان شناسی کودک136 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق اصول و روشهاي مصاحبه 55 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق راههاي پرورش تفكر خلاق در دانش آموزان 27 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق راههاي ايجاد تحول در نظام تعليم وو تربيت 58 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق راه هاي خدمت گزاري چيست 13 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق راه هاي افزايش با نشاط سازي مدارس و ارتقاء سطح بهداشت رواني 15 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق رابطه ورزش با بيماري ms ورد 24 ص 3,700 تومان 3,145 تومان
تحقیق رابطه هوش هيجاني و عزت نفس 14 ص -ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
کودک آزاری و راهکارهای مقابله با آن 65 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق کودک ازاری 89 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق قومیت 30 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق فرهنگ جامعه 47 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق فرار 34ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق عواملي كه باعث بدرفتاري كودكان مي شوند 23 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق علم النفس از دیدگاه صدرالمتالهین 13 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق علت هاي افسردگي 51ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق علائم افسردگي 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق عشق 52 ص - ورد 4,200 تومان 3,570 تومان
تحقیق طلاق وعواقب آن درخانواده 45ص - ورد 4,200 تومان 3,570 تومان
تحقیق سرمايه اجتماعي 14ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق سازگاري جنسي در زناشويي 38 ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق زنان خیابانی 83 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
پاورپوینت رويکردهای کيفی و ترکيبی در پژوهشهای روان_شناسی 22 اسلاید 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق روانشناسي در تربيت 13 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق روانشناسي بلوغ 21 ص - ورد 2,700 تومان 2,295 تومان
تحقیق روانشناسی رنگ در دکوراسیون 16 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
پاورپوینت روانشناسی تربیتی 79 اسلاید 4,500 تومان 3,825 تومان
پاورپوینت روابط عمومی از نظر تا عمل 45 اسلاید 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق رفتار مناسب با كودك 11 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق رضایت شغلی چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ 25 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق رشد عقلي و پيشرفت هاي درسي 15 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق راز شاد زيستن زوجين در كانون گرم خانواده 17ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق رابطه رياضى باهوش 14 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق دوست یابی 62 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق دورانديشي در انتخاب همسر 15 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق درک هدف زندگی 10 ص- ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق خلاقيت 20 ص - ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق خجالت و كمرويي 40 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق حقیقت فرهنگ 47 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق چگونه فرزند خود را براي مدرسه آماده کنیم 12 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق چگونه حافظه خود را تقویت کنیم 16 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق چرا جوانان از ازدواج گریزانند 13 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق جوانان 21 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق جنگ روانی 28 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق جشن مهرگان 20 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق جستاري جامعه شناختي پيرامون هويت ملي ايرانيان در قرن چهارم هجري 31ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق جرائم زنان 54 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق جامعه روستایی 15 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق تهاجم فرهنگی یا شبیخون 14 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق تعريف واژه تربيت 30 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق تعامل حرفه كتابداري و اطلاع رساني با فرايند جهاني شدن 30 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق ترس و اضطراب کودک و نوجوان 18ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق ترس كودكان 18 ص- ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق تربیت کودک 47ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق رابطه رانگها با خصوصيات افراد 40 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق خشونت در خانواده 34 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق خانواده و تربيت ديني فرزندان 24 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق خانواده درماني متمركز بر راه حل ام آر آي 68 ص - ورد 5,500 تومان 4,675 تومان
تحقیق حقوق و ارتباط جمعي 12 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق چگونگي علاقمند ساختن يك دانش آموز پرخاشگر به درس و مدرسه 14 ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق جامعه شناسي گروههاي سياسي 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق جامعه شناسي فرهنگ و هنر 120ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق جامعه شناسی صنعتی 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق تئوري بازي 12 ص- ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق تغييرات فرهنگي 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تخقیق ترس در كودكان 22 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق تاثير وسايل كمك آموزشي 46 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق تأثير موسيقي 11 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق تاثير شيوه هاي آموزشي بر دانش آموزان 10 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق تاثير سوء تغذيه بر وضعيت تحصيلي -20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق تاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی 24ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق تاثير آموزش هنر در مدارس دوره ي ابتدايي 26 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق پيشرفت 34 ص - ورد 3,800 تومان 3,230 تومان
تحقیق پرورش خلاقيت دركودكان 18ص - ور 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بیکاری ونبودشغلهای مناسب 13 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق بلوغ و جواني 13 ص - ورد 2,100 تومان 1,785 تومان
تحقیق بلوغ تولدی دیگر 37 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق بزهکاری اطفال 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بزرگسالان عقب مانده در جامعه 21 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق برنامه ريزي درسي و و چگونگي استفاده از وقت 37 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق برنامه ريزي آموزشي17 ص - ورد 2,700 تومان 2,295 تومان
تحقیق تحولات زيستي ، رواني و اجتماعي نوجوان 19 ص- ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق تأملي كوتاه درباب فرهنگ توسعه وتوسعه فرهنگي 30 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق تأثير مداخلات خانواده درماني راهبردي بر اختلافات زناشويي 72ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق تاثير سواد والدين در پيشرفت تحصيلي وعلمي دانش آموزان 10ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق تاثیرکارزنان برزندگی خانوادگی 12 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا 23 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق پيشگيري از بزهكاري 16 ص - ورد 2,800 تومان 2,380 تومان
تحقیق پيش آموزش دبستاني 33 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق پنج نوع مدرسه شش محور سازماني 10 ص - ورد 1,600 تومان 1,360 تومان
تحقیق پرورش احساسات امنيت ، اعتماد به نفس در نوجوان 15 ص- ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق پروژه تحقیقاتی تربیت بدنی و روانشناسی 30 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق پرستاری کودکان 28ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق پرخاشگري 15ص - ورد 1,800 تومان 1,530 تومان
تحقیق بهداشت روانی 75 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق بلوغ یا نوجوانی 11 ص - ورد 1,500 تومان 1,275 تومان
تحقیق بلوغ 34 ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق بزهكاري نوجوان 26ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بزهكاري زنان 11 ص- ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني 106ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسي وضعيت كودكان خياباني69 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي 55ص- ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
پاورپوینت آموزش بزرگسالان 125 اسلاید 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي وضعيت فردي ، اجتماعي و خانوادگي زنان روسپي 113 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسی میزان بیش فعالی کودکان مادران شاغل و غیر شاغل مدارس 92 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق بررسی علل موثردر افت تحصیلی ابتدایی 25 ص - ورد 3,200 تومان 2,720 تومان
تحقیق باورهاي معلمان 28 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق ايران ومعماي توسعه 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق اهميت دوست 10 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق اهمیت تعلیم و تربیت در دوران کودکی 16 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق آموزش و پرورش در ژاپن 19 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق الگوي خوب كيست 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق الگوي برنامه ريزي و تدريس در كلاس هاي پيام نور 28 ص - ورد 3,600 تومان 3,060 تومان
تحقیق افسردگي بيماري شايع 21 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق افراد موفق 18 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق اعتياد جوانان16 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق اطمينان از اميدوارى 24 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق اضطراب 79 ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق آسيب هاي اجتماعي 10 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق استرس 21 ص- ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق ازدواج و آيين همسرداري 126 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق ارزيابي گرايش به خودكشي 31 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي 44ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق بررسي سازه ها وراههاي ارتقاي اثر بخشي نيروي كار 35 ص- ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي رابطه شخصيت و رضايت شغل 20 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق بررسي اختلالات رفتاري در كودكان 18 ص - ورد 2,900 تومان 2,465 تومان
تحقیق برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي ناش 23 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق آموزش هنر دوره راهنمایی 13 ص - ورد 1,300 تومان 1,105 تومان
تحقیق آموزش و پرورش و مشاركت 22ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق آموزش رياضي با روش و فنون جديد 45ص - ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
روش تحقیق آموزش در دوران كودكي 63ص - ورد 4,500 تومان 3,825 تومان
تحقیق ارزيابي عملكرد 22 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق ارزشيابي در آموزش و پرورش 20 ص - ورد 2,700 تومان 2,295 تومان
تحقیق ارتباطات 15 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق اختلالات يادگيري ويژه در درس رياضي 24 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق اختلالات نارسايي 80ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق اختلالات فراگير رشد 11ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق اختلالات رفتاري 104 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق اختلالات رفتاري در كودكان 8 ص - ورد 1,300 تومان 1,105 تومان
تحقیق اختلالات اضطرابي 25 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق احترام به والدين از ديدگاه قرآن 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق اجتماعي شدن از طريق ورزش 16 ص- ورد 2,900 تومان 2,465 تومان
تحقیق نقش معلمان در جامعه 65ص - ورد 3,900 تومان 3,315 تومان
تحقیق پژوهشى در رنگ و پوشش 43 ص - ورد 4,200 تومان 3,570 تومان
تحقیق تاثیر رنگ بر رفتار و سلامت 33 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق توسعه چیست 39 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق شاخص توسعه انسانی 13 ص- ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق بازی کودکان 32 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق کنکاشي در علل افت تحصيلي در نظام آموزشي ايران 7 ص- ورد 1,300 تومان 1,105 تومان
تحقیق بررسی علل موثردرافت تحصیلی ریاضی ابتدایی 107 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق يک فايل HTML چيست 91ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق هوش هیجانی و مدیریت بازار 26 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نيروي انساني 22ص - ورد 2,900 تومان 2,465 تومان
تحقیق آموزش و پرورش در عصر اطلاعات و ارتباطات 13 ص- ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق آموزش و پرورش 54 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق آسيب شناسي اجتماعي 35ص- ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق آسیب های اجتماعی 13 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق آسیب شناسی 55 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق آزمون ، چرایی و چگونگی آن 45 ص- ورد 3,500 تومان 2,975 تومان
تحقیق آزمایش های روانشناسی 50 ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق اهميت بلوغ 137 ص - ورد 6,000 تومان 5,100 تومان
تحقیق انگيزش 19 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق انگیزه مادری 20 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي 16ص- ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
تحقیق انتخاب همسر 14 ص- ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق الگوی مصرف 15 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق افسردگي و راه هاي مقابله با آن 14 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق افسردگي در نوجوانان علل و روش‌هاي درمان 22 ص - ورد 2,500 تومان 2,125 تومان
کارتحقیق افسردگي ( روش تحقیق ) 72ص - ورد 5,000 تومان 4,250 تومان
تحقیق افسردگی در نوجوانان 32ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق نقش مديريت در فرهنگ سازي سازماني 36 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق نقش تكنولوژي در توسعه 21 ص -ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق نرم افزار access و كاربرد آن در مديريت 71 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مفهوم صنعتی شدن و فرهنگ صنعتی در ایران 20ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مديريت، اصول و كاربرد 29 ص - ورد 3,400 تومان 2,890 تومان
تحقیق مدیریت مالی 27 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مدیریت زمان 22 ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مديريت زمان براي مادران شاغل10 ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق مدیریت دولتی 16 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق مديريت خانواده 9 ص - ورد 2,000 تومان 1,700 تومان
تحقیق مديريت تكنولوژي در ايران 20ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مدیریت تعادل بین کار و زندگی 12 ص- ورد 2,200 تومان 1,870 تومان
تحقیق مديريت برتر 14 ص - ورد 2,600 تومان 2,210 تومان
تحقیق مديريت بحران در جهاد كشاورزي 21ص - ورد 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مديريت آموزشي 17ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق مدیریت استراتژیک در پتروشیمی 43 ص -ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مديريت ارتباط با مشتري 54 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق مديريت TQM ورد 26 ص 3,000 تومان 2,550 تومان
تحقیق مدل نظارت رشد آزاد 20 ص - ورد 2,400 تومان 2,040 تومان
تحقیق فساد اداري 53 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق عصر حاضر 19 ص - ورد 2,700 تومان 2,295 تومان
تحقیق طبقه بندي محيط برنامه ريزي سازمان 21 ص -ورد 2,700 تومان 2,295 تومان
تحقیق صنعت بیمه 84 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان
تحقیق شرح وظايف مديريت بودجه 12ص - ورد 2,300 تومان 1,955 تومان
تحقیق سیستم مدیریتی شهری 39 ص - ورد 4,000 تومان 3,400 تومان

تعداد صفحه(8):