فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پاورپوینت فصل دوم بخش سوم اقتصاد علوم انسانی دهم 6,000 تومان
پاورپوینت درس شانزدهم مدینه شهر پیامبر مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی 11 اسلاید 2,500 تومان
طرح جابر علل ایجاد فصول به همراه دفتر کارنما -در قالب ورد 23 صفحه 3,000 تومان
پاورپوینت مسجد جامع عتیق شیراز 49 اسلاید 3,500 تومان
پاورپوینت درس دوم جغرافیای دو پایه یازدهم رشته انسانی 70 اسلاید کامل 2,500 تومان
فهرستی از صنایع در استان ، شهر یا روستای خود تهیه و کاربردهای آهن را در هر مورد به طور جداگانه مشخص کنید.- در قالب ورد 3 صفحه 2,500 تومان
پاورپوینت ویژگی های منطقۀ جنوب غربی آسیا - 22 اسلاید 3,000 تومان
تحقیق جهاني شدن ، حقوق بشر وگفتگوي تمدن ها - ورد 26 ص 3,500 تومان
تحقیق حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر - ورد 31 ص 3,500 تومان
پروژه تاريخچه حقوق بشر در اسلام - ورد 19 ص 3,500 تومان
بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر - ورد 32 ص 4,500 تومان
تحقیق انسانيت و جرائم عليه آن - ورد 17 ص 3,000 تومان
تحقیق اسناد بين‌المللي حقوق بشر از ديدگاه اسلام - ورد 24 ص 3,500 تومان
تحقیق اسلام و حقوق بشر - ورد 29 ص 4,500 تومان
پروژه جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى - ورد 37 ص 4,500 تومان
پروژه توسعه تدريجي مالكيت معنوي - ورد 20 ص 3,500 تومان
پیش درآمدی بر مالکیت معنوی - ورد 11 ص 3,000 تومان
پروژه مفهوم عدالت در حقوق - ورد 29 ص 3,500 تومان
پروژه ماهيت حقوقي خسارت - ورد 47 ص 5,000 تومان
پروژه قضاوت د ر اسلام - ورد 14 ص 3,000 تومان
پروژه قانون تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان - ورد 18 ص 3,500 تومان
پروژه ظهر نويسي ، مقررات و انواع آن - ورد 72 ص 5,000 تومان
پروژه شرايط اساسي قرارادادها - ورد 20 ص 3,000 تومان
پروژه حقوق و تكاليف جهانگردان - ورد 12 ص 2,500 تومان
پروژه در مورد چک - ورد 34 ص 5,000 تومان
پروژه تعريف سازمان قضائي - ورد 44 ص 5,000 تومان
تعادل قوا در جمهورى اسلامى ايران - ورد 11 ص 2,500 تومان
پروژه بررسي حقوق زن در اسلام - ورد 36 ص 5,000 تومان
پروژه برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي - ورد 20 ص 3,500 تومان
پروژه آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي - ورد 16 ص 3,500 تومان
پروژه اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران - ورد 38 ص 5,000 تومان
پروژه اشخاص حقيقى - ورد 16 ص 3,000 تومان
پروژه قانون اساسی افغانستان - ورد 52 ص 6,000 تومان
پروژه سببهای تشدید مجازات - ورد 10 ص 2,500 تومان
پروژه بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا - ورد 14 ص 3,000 تومان
پروژه ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي- ورد 35 ص 4,000 تومان
پروژه وكالت دادگستري در فرانسه - ورد 16 ص 3,000 تومان
پروژه وكالت دادگستري در تركيه - ورد 17 ص 3,500 تومان
پروژه وكالت آزاد - ورد 19 ص 3,500 تومان
پروژه نگاهي به قوه قضائيه و لزوم توجيه راي در دادگاههاي بلژيك - ورد 19 ص 3,500 تومان
پروژه مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل - ورد 51 ص 6,000 تومان
پروژه مطالعه تطبيقي ماده 338 قانون مدني - ورد 31 ص 3,500 تومان
پروژه مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف - ورد 28 ص 3,500 تومان
پروژه مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه - ورد 16 ص 2,500 تومان
پروژه مبناي تعهد در حقوق ايران و فرانسه - ورد 21 ص 3,500 تومان
پروژه گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي - 23 ص ورد 3,500 تومان
پروژه كانون تربيت با كارايكشا شوروي - ورد 12 ص 3,000 تومان
پروژه مفهوم كارگر خارجي - ورد 58 ص 6,000 تومان
پروژه قاعده سابقه در حقوق انگليس و كامن لو - ورد 13 ص 2,500 تومان
پروژهصلاحيت ديوانعالي كشور امريكا و مسئله تراكم - ورد 9 ص 2,500 تومان
پروژه صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه - ورد 13 ص 2,500 تومان
پروژه شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران و فرانسه - ورد 31 ص 4,500 تومان
پروژه شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني ايران و فرانسه - ورد 31 ص 3,500 تومان
پروژه سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت - ورد 66 ص 6,000 تومان
پروژه سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه - ورد 39 ص 4,500 تومان
پروژه دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك - ورد 29 ص 3,500 تومان
پروژه حقوق مولف ، راديو و تلويزيون - ورد 29 ص 4,500 تومان
پروژه حقوق زن در قوانين اساسي و مدني تركيه - ورد 20 ص 3,500 تومان
پروژه جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن - ورد 27 ص 3,500 تومان
پروژه تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه - ورد 17 ص 3,000 تومان
پروژه تحول پايه هاي اصلي حقوق مدني فرانسه در برخورد با واقعيات - ورد 20 ص 3,000 تومان
پروژه تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه - ورد 17ص 3,000 تومان
پروژه تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا - ورد 47 ص 5,500 تومان
پروژه بررسي وضعيت اجارة بدون مدت در حقوق مدني ايران، مصر، فرانسه و فقه اسلامي - ورد 33ص 4,500 تومان
پروژه بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان - ورد 42 ص 5,000 تومان
پروژه بررسي قاعده منع تعقيب مجدد در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا - ورد 42 ص 5,000 تومان
پروژه بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام - ورد 30ص 4,500 تومان
پروژه بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي - ورد 46 ص 6,000 تومان
پروژه بحث تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنا - ورد 22 ص 3,500 تومان
پروژه آيين نامه حرفه اي وكلاي دادگستري كشورهاي عضو اتحاديه اروپا - ورد 15 ص 2,500 تومان
پروژه آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت - ورد 32 ص 4,500 تومان
پروژه آشنايي با نظام قضايي آلمان - ورد 16 ص 3,000 تومان
پروژه ايقان وجدان قاضي - مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه - ورد 28 ص 3,500 تومان
پروژه اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان - ورد 21 ص 3,500 تومان
پروژه اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي - ورد 22 ص 3,500 تومان
پروژه اصل برائت و آثار آن در امور كيفري - ورد 32 ص 3,500 تومان
پروژه ابراء در حقوق ایران و انگلیس - ورد 27 ص 3,500 تومان
پروژه مبارزه عليه بزهکاری اطفال در اروپا - ورد 41 ص 5,000 تومان
پروژه مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی - ورد 28 ص 3,500 تومان
پروژه بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا - ورد 50 ص 5,000 تومان
ورشکستگى يا مرگ اقتصادى - ورد 15 ص 2,500 تومان
آشنايی با مفهوم صادرات و واردات - ورد 19 ص 3,500 تومان
نقش دولت در اقتصاد -ورد 21 ص 3,500 تومان
مفاهيم حسابداري صنعتي - ورد 25 ص 3,000 تومان
معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى - ورد 22 ص 3,000 تومان
مسئوليت اجتماعي شركتها - ورد 45 ص 4,500 تومان
وضعيت بيوتكنولوژي در جهان - ورد 23 ص 3,000 تومان
روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها - ورد 20 ص 3,000 تومان
تحقیق ماليات بر درآمد مشاغل - ورد 16 ص 3,000 تومان
كنترل داخلي در سيستم هاي كامپيوتري - ورد 38 ص 4,500 تومان
تحقیق ريشه‌هاي فقر و فساد - ورد 19 ص 3,500 تومان
تحقیق پیشی عرضه برتقاضا - در قالب .ورد 16 ص 2,500 تومان
تحقیق شبكه هاي توزيع مويرگي در بازار ايران - در قالب ورد 8 ص 2,500 تومان
تحقیق سيستم هاي نوين انبارداري - در قالب ورد 26 ص 3,500 تومان
تحقیق سياست سرمايه در گردش - در قالب ورد 16 ص 3,500 تومان
سهام چیست - در قالب ورد 23 ص 3,500 تومان
تحقیق روش هاي قيمت گذاري سهام در بورس اوراق بهادار ايران - در قالب ورد 15 ص 3,000 تومان
تحقیق حقوق و دستمزد - در قالب ورد 28 ص 4,500 تومان
تحقیق حسابرسى داخلى - در قالب ورد 18 ص 4,500 تومان
حسابداري مديريت محيطي - در قالب ورد 18 ص 4,500 تومان
تعريف سيستم حقوق و دستمزد - در قالب ورد 28 ص 3,500 تومان
تحقیق در مور د تعريف‌ جهاني‌شدن‌ - در قالب ورد 25 ص 4,500 تومان
تحقیق تأثير بازار آزاد در اشتغال - در قالب ورد 12ص 2,500 تومان
پول چیست - در قالب ورد 8 ص 2,500 تومان
تحقیق بيمه مسئوليت حرفه اي حسابداران - در قالب ورد 17 ص 4,500 تومان
تاریخچه بورس اوراق بهادار در ایران - در قالب ورد 22 ص 3,000 تومان
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان - در قالب ورد 13 ص 2,500 تومان
بورس اوراق بهادار - در قالب ورد 32 ص 3,500 تومان
تحقیق در مورد بوری - در قالب ورد 23 ص 3,000 تومان
تحقیق بودجه - در قالب ورد 43 ص 4,500 تومان
تحقیق برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP - در قالب ورد 84 ص 4,500 تومان
بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري - در قالب ورد 13 ص 2,500 تومان
بررسي كارايي بازار سرمايه - در قالب ورد 72 ص 5,500 تومان
بازاريابي در بازرگاني پيشرفته - در قالب ورد 23 ص 3,000 تومان
تحقیق اوراق اجاره - در قالب ورد 31 ص 3,500 تومان
اقتصاد بازار و توزيع درآمد - در قالب ورد 24 ص 3,500 تومان
تحقیق مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك - در قالب ورد 146 ص 8,500 تومان
تحقیق ارزيابي عملكرد كاركنان - در قالب ورد 15 ص 2,500 تومان
تحقیق ارزشيابي عملكرد افراد - در قالب ورد 19 ص 3,000 تومان
تحقیق در مورد تحلیل و مدیریت ریسک - در قالب ورد 29 ص 3,500 تومان
تحقیق دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت - در قالب ورد 15 ص 3,000 تومان
تحقیق در مورد مالیات - در قالب ورد 47 ص 5,000 تومان
تحقیق بودجه بندی سرمایه ای و نقدی - در قالب ورد 14ص 3,000 تومان
کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری - در قالب ورد 17 ص 3,000 تومان
بررسی تحلیلی استانداردهایAPB و FASB در زمينه گزارشگری تغییرات حسابداری - در قالب ورد 24 س 4,500 تومان
تحقیق هزینه یابی بر مبنای فعالیت « ABC » - در قالب ورد 10 ص 2,500 تومان
تحقیق مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار - در قالب ورد 22 ص 3,500 تومان
تحقیق سود و زیان شرکت ها - در قالب ورد 58ص 6,000 تومان
تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی - در قالب ورد 11 ص 2,500 تومان
تحقیق تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام - در قالب ورد 35 ص 5,000 تومان
تحقیق استراتژیهای بازاریابی - در قالب ورد 20 ص 3,500 تومان
تحقیق اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران - در قالب ورد 25 ص 3,500 تومان
تحقیق بررسی امور مالی شرکتهاو بانکها - در قالب ورد 13 س 2,500 تومان
تحقیق انبار داری - در قالب ورد 21 ص 4,500 تومان
تحقیق شکنندگی مالی - در قالب ورد 18 ص 3,500 تومان
تحقیق بازاریابی در ایران - در قالب ورد40 ص 5,000 تومان
تحقیق حسابداری مسووليتهای اجتماعی - در قالب ورد 19 ص 3,500 تومان
تحقیق حسابداری مدیریتی - 13 ص در قالب ورد 3,000 تومان
پروژه هزينه يابي بر مبناي فعاليت - در قالب ورد 51 ص 6,000 تومان
کارورزی حسابرسی - در قالب ورد 26 ص 6,000 تومان
تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری - در قالب ورد 18 ص 3,000 تومان
تحقیق کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران - در قالب ورد 21 ص 3,500 تومان
تحقیق مفهوم حسابرسى - در قالب ورد 46 ص 6,000 تومان
تحقیق پیامدهای حذف یارانه از کالاهای اساسی در ایران - در قالب ورد 24 ص 4,500 تومان
تحقیق ریسک وبازده - در قالب ورد 26 ص 4,500 تومان
تحقیق نقش مالیات بر توسعه اقتصادی - در قالب ورد 16 ص 3,500 تومان
تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی - در قالب ورد 15 س 3,500 تومان
پروژه مالیات بر درآمد املاک - در قالب ورد 30 ص 3,500 تومان
تحقیق بازار سرمایه چیست - در قالب ورد 14 ص 3,500 تومان
پروژه ريسك در سازمانهاي مالي 34 ص - در قالب ورد 4,500 تومان
پروژه قانون مالیاتهای مستقیم - -1 ص در قالب ورد 6,000 تومان
تحقیق مزایای استفاده از اعتبارات اسنادی - در قالب ورد 15 ص 3,000 تومان
تحقیق بررسی اظهارنامه مالیاتی در ایران - در قالب ورد 19 س 3,500 تومان
بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) - در قالب ورد 55 ص 6,000 تومان
پروژه نقش و جايگاه منابع سرمايه‌داري در رشد و توسعه اقتصادي - 79 ص در قالب ورد 6,500 تومان
تحقیق روشهاي تنظيم بودجه - 30 ص در قالب ورد 3,500 تومان
تحقیق اهميت بودجه براي دولت - در قالب ورد 23 ص 4,500 تومان
پروژه حسابداری پیمانهای بلند مدت- 31 ص - در قالب ورد 6,000 تومان
پروژه مقابله با فرار مالیاتی - در قالب ورد 26 ص 4,500 تومان
پروژه مراحل حسابداري پيمانكاري - در قالب ورد 93 ص 7,000 تومان
مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تأکید بر محصول فرش - همراه با فایل پاورپوینت - در قالب رود74 ص - کامل 7,000 تومان
نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها (از يونان باستان تا به امروز) - 30 ص در قالب ورد 4,500 تومان
زندگينامه خيام - 29 ص در قالب ورد 3,500 تومان
تحقیق مولانا و سماع - در قالب ورد 19 ص 3,500 تومان
تحقیق مفاهيم رندورندى در غزل حافظ - 45 ص - در قالب ورد 6,000 تومان
مراحل خوشنويسي و آداب و وظايف خوشنويسان - در قالب ورد 13 ص 3,000 تومان
محمد علي فروغي - در قالب ورد 10 ص 2,500 تومان
قصه وقصه پردازي درمثنوي مولوي - در قالب ورد 16 ص 3,000 تومان
فروغ فرخزاد - 14 ص در قالب ورد 3,000 تومان
طبيعت در ادبيات فارسي - در قالب ورد 60 ص 6,000 تومان
شعراي اپيكور چه كساني هستند و تفكرات آنها چيست؟ - در قالب ورد 71 ص 6,000 تومان
شعر چيست - در قالب ورد 14 ص 3,000 تومان
تحقیق شاعران و نثر نويسان پارسي گوي قرن هفتم و هشتم - 15 ص - در قالب ورد 3,500 تومان
زندگی نامه سهراب سپهري - 25 ص - در قالب ورد 3,500 تومان
سفرنامه شاردن - 24 ص در قالب ورد 3,500 تومان
زندگينامه ي نيما يوشيج - در قالب ورد 13 ص 3,000 تومان
زندگي نامه سعدي شيرازي - 10 ص در قالب ورد 3,000 تومان
رابطه سياست و ادبيات - 19 ص - در قالب ورد 3,500 تومان
دهخدا 25 ص - در قاب ورد 4,500 تومان
دكتر محمد رضا شفيعي كدكني - 25 ص در قالب ورد 4,500 تومان
خسرو پسر حارث - در قالب ورد17 ص 3,500 تومان
چهره زن در شاهنامه - در قالب ورد 18 ص 3,500 تومان
تاریخچه غزل - در قالب ورد 17 ص 3,500 تومان
زندگي نامه سيمين بهبهاني - در قالب ورد 68 ص کامل 7,000 تومان
زندگی نامه سیمین دانشور - در قالب ورد 11 ص 3,500 تومان
حکیم عمر خیام - در قالب ورد 45 ص 5,500 تومان
حکیم ابولقاسم فردوسی - در قالب ورد 13ص 3,500 تومان
قیصر امین پور - در قالب ورد 13 ص 3,000 تومان
زین العابدین مراغه ای - در قالب ورد 18 ص 3,500 تومان
اسطوره شناسي - در قالب ورد 25 ص 3,500 تومان
ادبيات زنانه و مردانه - در قالب ورد 19 ص 3,500 تومان
زندگی نامه مولانا - در قالب ورد 32 ص 4,000 تومان
مقايسه ي كتاب: معاني زيباشناسي سخن پارسي- كزازي با كتاب: معاني- سيروس شميسا - در قالب ورد 59 ص 6,000 تومان
محمدرضا شفيعى كدكنى- در قالب ورد 28 ص 4,500 تومان
تاثیر تلوزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان - در قالب ورد 135 ص 10,500 تومان
تحقیق دختران فراری در قالب ورد 36 ص 4,500 تومان
تحقیق انرژی خورشیدی و سلولهای خورشیدی - در قالب ورد 25 ص 3,500 تومان
تحقیق تعریف خاک و عوامل فرسایش خاکها در قالب ورد 88 ص - کامل 6,000 تومان
زندگی نامه حافظ - در قالب ورد 88 ص کامل 6,000 تومان
تحقیق تمدن ایران - در قالب ورد 75 ص کامل 6,000 تومان
تحقیق پلی اتیلن - 14 ص - ورد 3,000 تومان
آنچه در باره بيماري MS بايد بدانيد - در قاب ورد 76 ص 6,000 تومان
تحقیق برخوردهاي اجتماعي با بزهكاري نوجوانان - در قالب ورد 15 ص 3,500 تومان
تحقیق آلودگی هوا - در قالب ورد 19 ص 3,500 تومان
تحقیق ایدز - در قالب ورد 45 ص - کامل 5,000 تومان
تحقیق ارتباط ميان روشنفكری و اسلام سياسی از مشروطه تا امروز - در قالب ورد 27 ص 3,500 تومان
انقلاب مشروطه - در قالب ورد 12 ص 3,000 تومان
علل سياسى - مذهبى وقوع انقلاب اسلامى - در قالب ورد 97 ص کامل 6,000 تومان
زندگی نامه ابن سینا- در قالب ورد 73 ص - کامل 6,000 تومان
طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux 6,500 تومان
عنوان فایل دانلود پروژه روشنایی سالن ورزشی با دیالوکس Dialux 6,000 تومان
طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux 6,000 تومان
پاورپوینت فشرده سازی صوت 35 اسلاید 5,000 تومان
پاورپوینت فشرده سازی تصویر 45 اسلاید 5,500 تومان
پاورپوینت فروشگاه اینترنتی 21 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط 25 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت شبیه سازی کامپیوتر 33 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت شبکه های بی سیم 16 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت سيستم‌عامل پيشرفته 20 اسلاید 3,500 تومان
پاورپوینت سيستم عامل 20 اسلاید 3,500 تومان
پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی 26 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت سایت الکترونیک 21 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت ساختمان کامپیوتر 24 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت ساخت برنامه چت توسط زبان برنامه نویسی دلفی 29 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت زبان مدلسازي حقيقت مجازي 26 اسلاید 4,500 تومان
پاورپوینت راهکارهای  پیاده سازی دولت الکترونیک 30 اسلاید 4,500 تومان
پروپوزال میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با سبک های یادگیری دانش آموزان 13 ص - ورد 14,000 تومان
پاورپوینت درخت ها 66 اسلاید 6,000 تومان
پاورپوینت درخت پوشا 23 اسلاید 3,500 تومان
پاورپوینت داده‌کاوي جريان‌داده‌ها با درخت‌هاي تصميم‌گيري 18 اسلاید 6,000 تومان
پاورپوینت داده کاوي الگوهاي تکرارشونده در جريان داده‌ها 42 اسلاید 6,000 تومان
پاورپوینت جستجوی دودویی 10 اسلاید 3,500 تومان
پاورپوینت ترفند های فتوشاپ 57 اسلاید 7,000 تومان
پاورپوینت تجارت الکترونیک 42 اسلاید 7,000 تومان
پاورپوینت تأثير فنّاوري اطلاعات درايجاد اشتغال پايدار 30 اسلاید 6,000 تومان
پاورپوینت پشته Stack اسلاید29 6,000 تومان
پاورپوینت بایوس چیست 20 اسلاید 5,000 تومان
پاورپوینت آموزش الکترونیک 34 اسلاید 6,000 تومان
پاورپوینت اینترنت ماهواره ای 25 اسلاید 5,000 تومان
پاورپوینت اینترنت 70 اسلاید 6,000 تومان
طرح کار آفرینی آموزشگاه حسابداری در قالب ورد 22 ص 3,500 تومان
پروژه برق کشی ساختمان 50ص - ورد 8,500 تومان
بازاریابی اینترنتی و نقش آن در کسب و کار ( کامل و بدون نقض)130 ص - ورد 9,500 تومان
پروژه کریر carrier تهویه مطبوع مجتمع مسکونی ۲طبقه 15,000 تومان 13,000 تومان
مقاله نوجوان سالم با موضوع پیشگیری از رفتار های پر خطر 26 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
پاورپوینت کتابخانه45 اسلاید 6,000 تومان 5,000 تومان
پاورپوینت كاروانسرا 40 اسلاید 6,000 تومان 5,000 تومان
پاورپوینت معماری اسلامی 105 اسلاید 7,000 تومان 6,000 تومان
پاورپوینت آزمایشهای بتن و مواد تشکیل دهنده ی آن- 47 اسلاید 7,000 تومان 6,000 تومان
جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده (NGN) 50 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
نظامهای آموزشی ایران و فنلاند 56 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
خيالواره (ما- زمان- رويا) 71 ص -ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
سيره اخلاقي و سياسي امام سجاد (عليه السلام) 140 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقیق کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر 226 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
پي سازي 78 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقیق تشكيل اوپك و تركيب آن 149 ص ورد 9,000 تومان 7,500 تومان
تحقیق سم شناسي 118 ص ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
اصول طراحي هتلها و روند توسعه آن 233 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بررسي فيزيولوژيك تحمل به تنش كم‌آبي در ژنوتيپ‌هاي بهارة كلزا 38 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقیق تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) 60 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقیق بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش 80 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقیق قلمدان در زمانهاي گذشته 32 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقیق بهداشت علوم تغذيه در قرآن 87 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
تحقیق اینترنت پرسرعت ADSL ورد 170 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقیق سيستم مديريت خودروهاي فرسوده 105 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
تحقیق نقش بازيافت در حفظ منابع طبيعي 36 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقیق حقوق كودك در قرآن و سنت 181 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقیق بررسي آيات وارده در شأ ن حضرت امير( ع) 120 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقیق خورشيد در قرآن 102 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
تحقیق شروط نامشروع در قراردادها 90 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقیق بررسي سيستم آتشباري نانل 125 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
تحقیق حمايت از زنان بزه ديده و ارتباط آن با پزشك قانوني 113 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
اصول و نحوه عملكرد ميكروكنترلرها 55 ص - ورد 6,500 تومان 5,500 تومان
تحقیق عكاسي تبليغاتي 79 ص - ورد 7,500 تومان 6,500 تومان
تحقیق نگاهي ادبي به سوره يوسف (ع) 98 ص ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
تحقیق بررسي و شناخت خشونتهاي زنان عليه مردان 79 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقیق وسایل اندازه گیری 49 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقیق رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها 66 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
رئاليسم 34 ص - ورد 4,500 تومان 3,500 تومان
Olap چيست و چگونه كار مي‌كند 64 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
بررسی معجزات سه تن از انبیاء ( ع ) 162 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بين دانه ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ نزن آستنيتی 83 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
بررسی تاثیر وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) در جامعه شهری معاصر 91 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
خاتميت و مهدويت 213 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل 43 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
مباني اصلاح نژاد آبزيان 51 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
نظريه اشتباه در حقوق مدني 96 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
آشنايي با شبكه و تجهيزات آن 160 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
كنترل كيفيت 39 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
بررسي دايره حسابداري شعب بانكها 205 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بررسي انديشه ها و نظريات سياسي توماس هابز 18 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
گزارش كارآموزي كنترل كيفيت صابون 64 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
ايجاد وب سرور Host ورد 103 ص 10,500 تومان 9,000 تومان
تاثير رفتار كاركنان بر ميزان رضايتمندي ارباب رجوع 90 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
اشتغال و بيكاري 10 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
قرآن در قرآن 179 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بررسي تأثير افزودن مس بر ريز ساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل 89 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو 124 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تلقيح مصنوعي و اجاره رحم 107 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
الگوريتم ژنتيك در زبان برنامه نويسي c++ ورد 135 ص 10,500 تومان 9,000 تومان
ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي 44 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
پست - مدرنيسم 77 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
ارتباط بين طيف خروجي و كاواك در ليزر نيمه هادي 117 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
سازمان اطلاعاتي روسيه (K.G.B) 51 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقیق IP ورد 31 ص 5,000 تومان 4,000 تومان
اقتصاد و کاپیتالیسم 36 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
مقدمه اي بر بيوتكنولوژي انتقال ژن در ماهي 42 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
كشف وشهود در پنج كتاب اللمع ،اسرار التوحيد،رساله قشيريه ،كشف المحجوب ،تذكره الاولياء 150 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
شناسايي فركانس راديو – نقشه مسير – RFID ورد 25ص 6,000 تومان 5,000 تومان
استراتژي براي مديريت كيفيت جامع 53 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
بررسي آداب و احكام ازدواج در دين هاي مزدايي و مسيحيت و اسلام 275 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بررسي ميزان تأثير شن بازي درماني در درمان كودكان بيش فعال 7-5 سال استان تهران 162ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقيق تورم 34 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
پايگاه داده 74 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
طراحي در بسته بندي 121 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تاريخچه صنعت گوشت 120 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بحران 100 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای 92 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
پاورپوينت گياهان 25 اسلايد 6,000 تومان 5,000 تومان
بيمه‌هاي آتش سوزي و دلايل عدم گرايش افراد به آن 84 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
تحقيق داستان، امر واقع و حقيقت 29 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق سرطان چيست 32 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان 26 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
افق هاي آينده خط مشي گذاري عمومي 24 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق چگونه مسائل و مشكلات زندگي را حل كنيم 6 ص - ورد 2,500 تومان
تحقيق مشاركت سياسي در جهان سوم 20 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق جستاري درگرايش و پيدايش شيعه 22 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق اجزاي تجارت الكترونيكي و مدلهاي مختلف آن 33 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق شاخه‌هاي گرافيك 19 ص - ورد 4,500 تومان 3,500 تومان
تحقيق روابط خاك و گياه 31 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق اينترانت 17 ص - ورد 4,500 تومان 3,500 تومان
تحقيق رهبري در سازمان 46 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقيق مصالح سنگي 49 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق بررسي اثر قليا بر روي پنبه در محيط مايكروويو 36 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق آشنايي با MICROSOFT . NET ورد 81 ص 8,500 تومان 7,000 تومان
تحقيق مرور زمان در آيين دادرسي كيفري و حقوق جزا 55ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقيق مديريت مشاركت جو 10 ص - ورد 2,500 تومان
تحقيق پيوند با خدا (نماز) 45 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق احتمال 21 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق آشنايي با بتن و فولاد 28 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق تاريخچه سازه هاي فولادي 22 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق دولت الکترونیک در عصر مجازی 22 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق تربيت ديني در نوجوانان 26 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
مدارهاي ALU ورد 13 ص 3,500 تومان 3,000 تومان
تفسير آيات اخلاقي جزء 17 (سوره‌هاي انبيا و حج)21 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
سازمان تجارت جهاني (WTO) ورد 15 ص 3,500 تومان 3,000 تومان
اصول اساسي حاكم بر روابط بين كشورها 10 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
شرايط و نحوه انجام آبياري قطره اي گياهان و بارور كردن زمين 13 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
روشهاي هزينه‌يابي مؤسسات توليدي30 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
كودكان استثنائي اختلالات ديكته‌اي 24 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
چرا در تغيير گونه ها رنگ قرمز خون براي بيشتر جانداران ثابت ماند 9 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
شناخت خداوند و فلسفه وجود خدا از ديدگاه علامه طباطبايي 47 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق قضا و قدر پرتويي از تفسير نمونه 28 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
روشها و فنون تدريس 31 ص - ورد 5,500 تومان 4,500 تومان
علل بروز ناهنجاريها، نشانه‌ها و روش تشخيص 52 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
چگونگي ارائه مقالات و سمينارها 18 ص - ورد 4,500 تومان 3,500 تومان
تحقيق قلمرو اختيارات ولي فقيه ازديدگاه فقهاي شيعه 57 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
تحقيق بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي 87 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقيق رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي 144 ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
تحقيق قلمرو اختيارات ولي فقيه از ديدگاه فقهاي شيعه 64 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق بانكداري الكترونيك 11 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
تحقيق سازماندهي خدمات مشاوره درسازمان هلال احمر 31 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق صنعت سينما 7 ص - ورد 2,500 تومان
برنامه ريز پويا براي زمانبندي سيستم اتوبوسراني 15ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق اندازه گيري الكتريكي 28 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق شناسايي و اجراي احكام و داوري خارجي در ايران 53 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقيق طرحي نوين در ساخت اسكله هاي شناور 66 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقيق كمردرد و راههاي پيشگيري از آن 11 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق مجموعه هاي مركزي و شعاع ها درگراف هاي مقسوم عليه صفر از حلقه هاي جابجايي 37 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق نقش مطبوعات درتوسعه سياسي 39 ص - ورد 5,000 تومان 4,500 تومان
تحقيق ارتباط و راه هاي نفوذ در ديگران 16 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
ماه همسايه ما در كيهان 14 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق عـدالـت 14 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
تحقيق فرهنگ و تكنولوژي تكنـوپـولـي 21 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی 140 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
بانكداري الكترونيك در كشور سوئيس 14 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
تحقيق مديريت مدرسه مدار 23 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق پوششهاي لايه نازك، كاربرد خواص مكانيكي و روشهاي اندازه گيري 27 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق آيا بين فنگ شويي و آئين زرتشت ارتباطي وجود دارد 14 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق اثرات رواني طلاق بر كودكان 29 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق منطقه جنوب آسيا 53 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق سياست نه شرقي، نه غربي 35 ص - ورد 5,500 تومان 4,500 تومان
تحقيق انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ (در اجارة ابنيه) 61 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقيق بيوسنتز كلسترول 29 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق نظريه تكامل شغلي دونالد سوپر 35 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق بررسي عوامل محيطي جغرافيايي و انساني پارك چيتگر 38 ص - ورد 6,500 تومان 5,500 تومان
تحقيق اسيد لاكتيك 36 ص - ورد 5,500 تومان 4,500 تومان
تحقيق جهاني شدن و تجارت جهاني در سه كشور چين، روسيه و هند 18 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق سيستمهاي حسابداري مالي 21 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق پول و بانكداري 22 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق نشانه شناسي 26 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق نقد ايده دنيوي شدن 29 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق تفسير آيات اخلاقي جزء 17 -ورد 20 ص 3,000 تومان 3,000 تومان
تحقيق در مورد ISP اينترنت 47 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق نگهداري و پشتيباني، حمل و نقل و طراحي شهري 25 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق مديريت كيفيت جامع 34 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق نقد و بررسي موادي از پيش‌نويس لايحه آئين قانون دادرسي كيفري 43 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق طراحي سيستم جمع آوري شير در مدفن پسماند 129 ص - ورد 8,000 تومان 7,000 تومان
تحقيق انواع سقفها 21 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
گزارش كارآموزي رنگ سازي 83 ص - ورد 8,500 تومان 7,000 تومان
تحقيق مدیریت مشتری 26 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق جرم شناسی انتقادی - دیدگاه مارکسیست، فمنیست و پست‌مدرن 18 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق روانشناسي سياسي «برتراند آرترويليم راسل» 25 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق آناتومي زانو 17 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق گنبد 8 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي 33 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق به روز رساني فروشگاه Online ورد 164 ص 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقيق بينايي سه بعدي با استفاده از نور ساختار يافته با الگوي رنگي 166 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تحقيق مقابله با كودك‌آزاري 30 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) 14 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان 39 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق وظايف اجتماعي جوانان 22 ص -ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق بانك اطلاعات جامع مراسم 13 ص - ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
تحقيق فرانك اون گهري «معماري پسماندها» 49 ص - ورد 6,500 تومان 5,500 تومان
تحقيق فنون روابط عمومي و ارتباط با رسانه‌ها 47 ص - ورد 6,000 تومان 5,000 تومان
تحقيق بهداشت جسمي و روحي در زندگي پيامبر اسلام (ص) 15 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق بهداشت روان در جمهوري اسلامي ايران 15 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق مكتب بودايست 35 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق مهاتما گاندي 15 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق گزیده زندگی و شخصیت دهخدا 16 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق بـيو گـرافـي استاد شهـريار 19 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق عناصر داستان 29 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق صف و ستاد و نقش ستاد وزارت علوم در پيشبرد اهداف آموزش عالي 13 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي 21 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق بررسي انواع سازماندهي از ديدگاه مديريت و جايگاه آموزش عالي در آن 14 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق بررسي در خصوص مفهوم نظم عمومي در حقوق بين الملل خصوصي 82 ص - ورد 7,000 تومان 6,000 تومان
تحقيق سرطان 33 ص - ورد 5,500 تومان 4,500 تومان
تحقيق اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي 148 ص - ورد 10,500 تومان 9,000 تومان
تخقيق بررسی رابطه کاربرد راهبردهای یادگیری با موفقیت در رشته های تحصیلی (ریاضی- فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) 26 ص - ورد 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق ديناميك25 ص - ورد 5,000 تومان 4,000 تومان
تحقيق دستگاه تنفس 10 ص -ورد 3,000 تومان 2,500 تومان
تحقيق گزارشگري مالي و حسابرسي XBRL ورد 15 ص 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق ضرورت ايجاد هيأت منصفه در برخي محاكم كيفري 114ص - ورد 9,500 تومان 8,000 تومان
تحقيق آمار و كاربرد آن در مديريت 41 ص - ورد 6,500 تومان 5,500 تومان
تحقيق تبيين نظري مدل نيازمدار شخصيت و عقب‌ماندگي ذهني .ماهيت و ابعاد آن 58 ص - ورد 6,500 تومان 5,500 تومان
تحقيق تأثير آموزش سبك حل مسئله بر ميزان حرمت خود دانش آموزان سنين 12 تا 13 ساله داراي مشكلات رفتاري ارتباطي در دوره راهنمايي تحصيلي 30 ص - ورد 2 4,000 تومان 3,500 تومان
تحقيق فراموشي در عشق 18 ص - ورد 3,500 تومان 3,000 تومان
تحقيق نياز ما و امت اسلامي به درس مديريت پيامبر (ص) 7 ص - ور 2,500 تومان

تعداد صفحه(8):