فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

پاورپوینت بام ها ودﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﺪﯾﺪ 18 اسلاید

پاورپوینت بام ها ودﯾﻮارﻫﺎي ﺳﺒﺰ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﺪﯾﺪ 18 اسلاید ‫اﻣﺮوزه درﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﮔﺮم ﺷﺪن زﻣﯿﻦ، آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آب، ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﺮژي وﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎياﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻي آن،ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ازﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺳﺒﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت بایرامیکس مینرال 27 اسلاید

پاورپوینت بایرامیکس مینرال  27 اسلاید •گروه بایراملار ترکیه از سال 1993 میلادی تولید پوشش نمای تزئینی نوع مینرال را با نام تجاری بایرامیکس به دنیا عرضه نموده و در حال حاضر "بایرامیکس" به عنوان محصول پیشرو انواع پوشش نمای تزئینی داخل و خارج ساختمان در عرصه بازار جهانی شناخته شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت بتن شفاف 11 اسلاید

پاورپوینت بتن شفاف  11 اسلاید بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری ™ Litracon محصول نسبتا جدیدی است که در سال 2004 توسط یک معمار 27 ساله مجارستانی به نام آرن لوسونزی ابداع گردید. این محصول با ترکیب 96% بتن معمولی و 4% فیبرهای نوری محصولی منحصر به فرد را برای هزاره جدید به ارمغان آورده است.  هم اکنون بتن لیتراکن با دانسیته 2400-2100 کیلو گرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاری 50 نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی 7 نیوتن بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی - 29 اسلاید

پاورپوینت سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی - 29 اسلاید انواعي از سازه هاي پانلي (متشکل از دال و ديوارهاي برشي و فاقد تيرو ستون) هستند که با کاربرد قالبهاي تونلي به صورت درجا ساخته مي شوند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت کناف 50 صفحه

پاورپوینت کناف  50 صفحه کناف ساختار کلی سیستم های ساخت و ساز خشک شامل صفحات روکش دار گچی و یا صفحات مسلح سیمانی و پروفیلهای فولادی سبک می باشد که این صفحات به عنوان پوشش و پروفیلها به عنوان زیرسازی عمل می کنند و مزایایی هم چون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا، ایمنی در برابر زلزله و حریق، خواص عایق بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی و تعمیرات و نگهداری آسان موجب شده است که امروزه سیستم های ساخت و ساز خشک، جایگزین روشهای منسوخ سنت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي 18 اسلاید

پاورپوینت ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي 18 اسلاید اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺎﯾﺪار ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽزﻧﺪﮔﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اي ﺳﺎﻟﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ، ﺣﻔﻆ و اداره ﺑﻬﺘﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺮژي و ‫ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آسانسور111 اسلاید

پاورپوینت آسانسور111 اسلاید چاه : فضایی است که ریل و تجهیزات آسانسور در آن نصب می شوند و کابین و وزنه تعادل در این مکان حرکت می نمایند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت نور پردازی در ساختمان و محوطه 44 صفحه

پاورپوینت نور پردازی در ساختمان و محوطه 44 صفحه با توجه به موضوع درس در این مبحث بیشتر به طراحی و شیوه های نورپردازی پرداخته شده و مبحث شدت نور مورد بررسی قرار نگرفته است.   نورپردازی مانند سایر بخش های طراحی یک بنا دارای اهمیت می باشد ولی اغلب نادیده گرفته می شود و با پیش بینی چند منبع نور، به صورت نورهای عمومی، توسط مهندس برق به پایان می رسد. در صورتی که تمام نیازهای برقی و روشنایی باید توسط مهندس معمار و بر اساس نقشه های مبلمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت معماری پایدار 22 اسلاید

پاورپوینت معماری پایدار 22 اسلاید تاریخ بشر مملو از اتفاقاتی است که نشان دهنده آرزوهاي انسان در جهت کنترل نمودن طبیعت و شرایط طبیعی است. بشر در ابتدادر پی ساختن سر پناهی با ساختار همساز با طبیعت بوده و اولین خانه ها و تمدن ها در کنار عناصر طبیعت شکل گرفته اند. این تاثیر انسان از محیط طبیعی، توسعه جنبه هاي گوناگون زندگی انسان؛ ازجمله جنبه هاي فرهنگی را فراهم نمود. ایجاد تعادل بین فرهنگ و طبیعت در توسعه ها از موارد مهم در پژوهش هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت انسان طبیعت معماری 32 اسلاید

پاورپوینت انسان طبیعت معماری 32 اسلاید مصالح، انواع آن و چگونگی استفاده از آن همواره به عنوان یکی از کلیدی ترین مسائل، در نحوه شکل گیری مصنوعات و ساخت و سازهای بشری مطرح بوده است. این مقاله سعی دارد تا با بررسی نحوه نگرش طبیعت به موضوع «مصالح» از طریق شناخت مواد شکل دهنده بدن حیوانات و جانداران، به تحلیل آن ها در شرایط اقلیمی، جغرافیایی و عملکردی متفاوت بپردازد و بدین وسیله با مقایسه این نگرش با نگرش انسان به مصالح در دنیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت انسان طبیعت معماری 22 اسلاید

پاورپوینت انسان طبیعت معماری 22 اسلاید انسان, طبيعت و معماري را مي ‌توان سه رکن در چهارچوبي دانست که بستر و فضاي حيات انسان و عرصه‌ي فعاليت معماري را تشکيل مي‌دهند . دسته‌‌بندي مباحث قابل طرح در اين کلاس از عنوان درس اخذ شده‌اند . به عبارت ديگر سه رکن انسان , طبيعت و معماري و روابط آنها چهارچوب درس را تشکيل مي ‌ دهند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت انواع شمعها 70 اسلاید

پاورپوینت انواع شمعها 70 اسلاید شمع هاي پيش ساخته به منظور مقاوم نمودن شمع در مقابل خمش توليد شده در هنگام حمل و نقل ، بلند کردن و اعمال نيروي جانبي به شمع و همچنين افزايش مقاومت فشاري ، از میلگردمورد استفاده قرار مي گيرند . شمع هاي پيش ساخته در طول مورد نظر ساخته شده و تحت شرايط مرطوب به عمل مي آيند تا به مقاومت مورد نظر برسند . پس از آن به محل کوبيدن حمل مي شوند . عملیات کوبش شمعهای تولید شده بوسیله چکشهای شمعکوبی ضربه ای تا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت انواع پی های بتنی 34 اسلاید

پاورپوینت انواع پی های بتنی 34 اسلاید مقدمه: . پی ها و شالوده ها ازمهمترین اجزای سازه های بتن آرمه وسازه های فولادی محسوب می شوند هدف از ساخت پی انتقال بارهای قائم و جانبی به زمین می باشد . بدلیل اینکه خاک بسیارضعیفترازبتن است، پی ها به مراتب ازاجزای روی خود بزرگترهستند.و به جهت سطح بزرگ پی که روی خاک قرار گرفته است، لنگرهای خمشی ونیروهای برشی قابل توجهی درپی ایجاد می شود، که باعث ایجاد شکست احتمالی ویا ترک خوردگی نامناسب درپی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت اقليم معتدل و مرطوب 25 اسلاید

پاورپوینت اقليم معتدل و مرطوب 25 اسلاید — 1) در نواحی بسیار مرطوب کرانه های نزدیک به دریا برای حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین ، خانه ها بر روی پایه های چوبی ساخته شده اند . ولی در دامنه کوه ها که رطوبت کمتر است ، معمولاً خانه ها بر روی پایه های سنگ و گل و در پاره ای موارد بر روی گربه روها بنا شده اند . — 2) برای حفاظت اتاق ها از باران ایوانک های عریض و سرپوشیده ای در اطراف اتاق ها ساخته اند . این فضا ها در بسیاری از ماه ها سال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(4):