فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

پاورپوینت اصول ومباني مديريت 45 اسلاید

پاورپوینت اصول ومباني مديريت 45 اسلاید   سازمان عبارت است از مجموعه ‌ اي از افراد كه براي تحقق اهدافي معين همكاري مي ‌ كنند. استفاده از انسانها در همه سازمان‌ها هدفمندي سازمان‌ها « تقسيم كار » در سازمان‌ها ارائه خدمات به خارج از سازمان گرفتن منابع از خارج از سازمان سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی سازمانهای تولیدی و خدماتی سازمانهای دولتی وخصوصی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,825 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه 33 اسلاید

پاورپوینت آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه 33 اسلاید کليات سازمان و مديريت هدف و وظايف اداره امور دفتری روابط اداری سيستم گردش نامه های اداری و نقش مسؤول دفتر بايگانی فراگرد تلفنی- نقش و وظايف مسؤول دفتر عمليات اداری مسؤول دفتر مديريت و برنامه ريزی استفاده از تلفن جلسه چند نکته مهم مختصری از آيين نگارش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه 26 اسلاید

پاورپوینت ابزارهاي مالي در بازار سرمايه  26 اسلاید مقدمه                                                                   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 2,975 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ 11 اسلاید

پاورپوینت نظريه قيمت گذاری آربيتراژ 11 اسلاید   •سرمايه گذاران به دنال بازدهی با ريسک متعادل هستند ؛ آنها ريسک گريزند و به دنبال پيشينه سازی ثروت نهايي شان هستند؛ •سرمايه گذاران می توانند در نرخ بدون ريسک, وام بگيرند و يا وام بدهند. •هيچ محدوديت بازاری, همانند هزينه هايي مبادلاتی , ماليات يا محدوديت فروش استقراضی وجود ندارد. •درحالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد, ليکن دو فرض خاص دارد: •سرمايه گذاران ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان 1,700 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان 24 اسلاید

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان 24 اسلاید روابط کارعبارت است ازچگونگی تنظیم روابط کارگرو کارفرما و یا روابط ک ــ ارکنان و مدیری ــ ت و بات ـ وجه به ای ــ ن که روابط اززمان ورود اف ــ راد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد از جدا شدن آنها از سازم ــ ان م ــ ورد توجه است .   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 2,975 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران 57 اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران 57 اسلاید به همراه فایل Word     تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد است كه از آن انتظار مي رود اهدافي مهم را در زمينه مديريت سرمايه انساني برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگيختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهايشان، ايجاد فرهنگ عملكرد، تعيين اينكه چه كسي مستحق ارتقاء مي باشد، تصميم گيري درباره افرادي كه عملكرد ضعيفي دارند و كمك به اجراي استراتژي هاي كسب و ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 15 اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش 15 اسلاید به همراه فایل Word 1- تعریف صادرات : صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال کالا از جائی به جای دیگر است . جابجایی در داخل کشور و یا از داخل به خارج هر دو مشمول این تعریف است . 2- تعریف گمرکی : کالایی است که به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارج ، به خارج از قلمرو سیاسی ایران فرستاده می شود . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,825 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM اسلاید 51

پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM  اسلاید 51     ارتقاي ک ي ف ي ت از انتخاب فلسفه مد ي ر ي تي شروع مي شود. در سفر بي پايان ارتقاي کيفيت نقطه شروع براي تلاشهاي ارتقاي کيفيت در يک سازمان  انتخاب آگاهانه يک فلسفه مديريتي است.  ابتدا بايد مديران ارشد سازمان از ميان فلسفه هاي مديريتي رايج  فلسفه اي را براي جهت دادن به تلاشهاي سازمان خود انتخاب نمايند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مديريت توليد انگيزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت 58 اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت مديريت توليد انگيزه - مدیریت کار و زمان -  مدیریت خلاقیت 58 اسلاید به همراه فایل Word به گفته امام امت (ره) «رزمندگان ما در جبهه ها در سلوک معنوي و عرفاني خويش ره صد ساله را يک شبه طي مي کردند .» سبب چه بود؟ در حالي که مباني معرفتي و مباحث فلسفه اخلاقي در قم تبيين و تدريس مي شد و دروس اخلاق مصطلح در حوزه قم رايج و داير بود و توصيه به اخلاق از اولين روزهاي آغاز زندگي طلبگي در دروس رسمي و در جلسات مختلف تکرار مي شد و علي الاصول در فضاي معنوي حوزه زمينه هاي رشد اخلاقي و عر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان 3,825 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی 34 اسلاید

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی  34 اسلاید مديريت امور دفتری: مجموعه اصول و روشهايی است که ناظر بر دريافت و ثبت، تهيه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کليه سطوح سازمانی می باشد. امور دفتری يا سيستم گردش نامه های اداری دريافت،ثبت، ارجاع ،پيگيری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نيز از اقدامها و مراحل جزيی تری برخوردارمی باشد.     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,400 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 26 اسلاید

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 26 اسلاید •واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند: .1نهادینه ساختن خشونت .2فعال سازی ذهن .3بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن .4روش شناسی منفک بودن از زمان زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود. • •زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی 43 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی 43 اسلاید    پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند:   ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد.    ۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی 22 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی 22 اسلاید •پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگرددامّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. • ١- مکتب کلاسیک ها (١ ۹۲ ٠-١ ۸۸ ٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی .                      ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 306 اسلاید

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی 306 اسلاید جایگاه و هدف درس این درس یکی از دروس پایه کلیه رشته های مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با انواع رفتارهای سازمانی و نحوه مدیریت آنها می باشد منبع مورد استفاده از نه فصل تشکیل شده که با ارائه کلیاتی در مورد رفتار سازمانی شروع شده و با مبحث بهبود سازمانی در فصل آخر خاتمه می یابد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,100 تومان 15% تخفیف

پاورپوینت مدیریت دانش 55 اسلاید

پاورپوینت مدیریت دانش 55 اسلاید اگر میدانستیم که چه چیزهایی را نمی دانیم ، موفقیتی صد چندان داشتیم .   دانش می داندکه چه چیزهایی را نمی داند .   کسی خردمند و بابصیرت است که مطالب مفیدی را بداند نه مطالب زیادی را .   فناوری با تغییری که در منطق رقابت بوجود می آورد یگر نمی تواند بعنوان منبعی پایدار برای رسیدن به میت رقابتی مطرح باشد .   دانش برخلاف اطلاعات به باورها و اعتقادات و عهدات مربوط است . &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,550 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(3):