فروشگاه پروژه

اطلاعیه فروشگاه

برای انجام پروژه های معماری، نقشه کشی، پایان نامه تماس بگیرید.

دانلود پروژه درس آمار استنباطی

پروژه درس آمار استنباطی فهرست مطالب عنوان صفحه تکلیف اول 1 کلیات 1 تکلیف دوم 2 آزمون های t «آزمون t تک نمونه ای» 2 تکلیف سوم 6 تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه 6 تکلیف چهارم 8 آزمون خی دو8   وضوع پژوهش: مقایسه دو روش مختلف آموزشی 12 صفحه ورد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان 3,000 تومان 15% تخفیف

پروژه آمار بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران در قالب ورد 52 صفحه

يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق[1] مي باشد. در حال حاضر اين پديده در ايران به شكل يك مسأله و معضل اجتماعي ،مشكلات زيادي را براي افراد و خانواده هاي در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف اين مقاله بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق (مطالعه موردي  شهرستان داراب)مي باشد.  چارچوب نظري اين پژوهش با توجه به تحقيقات پيشين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان 5,000 تومان 15% تخفیف

پروژه آمار بررسی مشکلات آموزشی دانش آموزان عشایری در قالب ورد 22 صفحه

مقدمه: ما فرزندانمان را برای اهداف معینی به مدرسه می فرستیم. این اهداف برای ما روشن می باشد. ما می خواهیم با فرستادن فرزندانمان به مدرسه آنها افرادی با تربیت و با فرهنگ بار آمده و قادر باشند در آینده زندگی مستقل را شروع نمایند. برای شروع زندگی فرزندانمان باید رفتار هایی را بیاموزند که هم از زندگی کردن با جمع لذت ببرند و هم بتوانند در جامعه مشکلات خود را حل کنند. بنابراین شاید بتوانیم بگوییم ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

بررسی میزان تاثیر ورزش بر روی روحیه دانش آموزان در قالب ورد30 صفحه

مقدمه: تربیت بدنی بر جسم و جان است که این نقیصه با پیشرفت علوم و انجام تحقیقات تا حدودی رفع گردیده است. امروزه مسائل تربیتی دانش اموزان به ویژه در مقطع ابتدایی یکی از اساسی ترین اشتغالات فکری جوامع متمدن است. بزرگسالان بویژه مسئولان تربیتی هر اجتماعی     آرزو دارند دانش آموزان برای قبول مسئولیت خطیری که در پیش دارند، به خوبی آماده گردند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

بررسی عوامل موثر بر انگیزش مدیران مدارس ابتدایی پسرانه ........

مقدمه: پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل موثر بر انگیزش مدیران مدارس ابتدایی مدارس دخترانه شهر ......... در سال تحصیلی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس دخترانه شهر ......... می باشد که مجموعاً 35 نفر می باشد. 20 نفر مدیر(زن) با سابقه کاری 10 سال و بیشتر از ده سال به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با استفاده از کاربرد شاخص های آماری درصد و فراوانی محاسبه گردید. 28 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف

پروژه آمار بررسی عوامل موثر بر انگیزش مدیران مدارس ابتدایی پسرانه شهرستان در قالب ورد کامل همراه بانمودارها 34 صفحه

چکیده تحقیق: پژوهش حاضر در صدد بررسی عوامل موثر بر انگیزش مدیران مدارس ابتدایی مدارس پسرانه شهر ............. می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس پسرانه شهر ............. می باشد که مجموعاً 35 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه انگیزش هرزبرگ و مازلو بود که شامل 20 سوال پنج گزینه ای به صورت خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم بود. فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارت بودند از: 1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان 6,000 تومان 15% تخفیف
تعداد صفحه(1):